• Bij de eerste kennismaking zal een kort intakegesprek worden gehouden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Ook bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk dit door te geven aan de masseuse. Heeft u enige twijfel of u wel een massage mag ondergaan? Neem dan voor de zekerheid contact op met uw huisarts.
  • Indien er sprake of twijfel is over een contra-indicatie, kan de masseuse besluiten af te zien van de massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar uw huisarts
  • Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan de masseuse worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
  • De behandelingen dienen contant betaald te worden, tenzij anders afgesproken met de masseuse.
  • Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
  • Een gemaakte afspraak kan kosteloos 24 uur van te voren worden afgezegd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze 24 uur dienen te worden betaald.
  • Facturen dienen te worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders afgesproken.
  • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die Onder Handen Massagepraktijk Putten aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
  • Onder Handen Massagepraktijk Putten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zijn van een massage/behandeling van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen. De behandelingen die worden aangeboden door Onder Handen Massagepraktijk Putten zijn geen medische behandelingen.